Inmigració i Interculturalitat

img-taller-interculturalitat.jpg

Si sou escola o un grup de famílies interessades, ens desplacem al vostre centre.


INTRODUCCIÓ
La nostra societat ha canviat molt en les darreres dècades i sovint ens trobem que els nostres fills i filles tenen amics d'altres cultures i costums molt diferents. Ells i elles ja han nascut amb aquesta realitat al seu entorn escolar i ho viuen amb tota normalitat. Només cal observar la diversitat de famílies de les AMPES, sovint som els adults que encara tenim prejudicis per acostar-nos a famílies de cultures diferents i tenint en compte que la família és la institució més important per la transmissió de valors, ja sigui per manca d'informació o eines, a vegades ens costa mostrar als nostres fills que ens interessen aquestes altres cultures i tractar-les amb el respecte i sensibilitat que es mereixen.

DESCRIPCIÓN
Enfoque de la inclusión no como un problema, sino como un reto y una oportunidad para enriquecer las formas de educar y aprender (Maria Josep Figueres, psicóloga y logopeda especialista en apoyo a la inclusión). Todos somos más iguales que diferentes. En este taller se facilitarán recursos y estrategias para fomentar el acercamiento entre familias otras culturas entendiendo que la diversidad y la diferencia nos enriquece a todos y todas. Ningún niño extranjero ha venido voluntariamente a nuestro país, tal como nos explicaba una chica africana. Muchos compañeros le decían que porque no se había quedado en su país, y ella se los contestaba que no lo había elegido ella, sino que había sido una decisión de sus progenitores. El cierto es que muchos niños sufren racismo por ignorancia del entorno. Y es en este sentido que pensamos que las familias podemos ser de gran ayuda para hacer entender a nuestros hijos e hijas que esta diversidad es enriquecedora en muchos sentidos. (música, cultura, gastronomía, etc.).

OBJECTIVOS
1- Estratègies per crear un marc de convivència des de petits basat en el respecte, la igualtat i la justícia que afavoreixi el treball cooperatiu i la cohesió del grup.
2- Augmentar la consciència sobre les dificultats existents perquè la inclusió sigui una realitat.
3- Educació emocional per prevenir el bullying.
4- Aprendre a ser un mateix, una mateixa autoafirmant-se en els seus trets diferencials.

CONTINGUTS
1- Identificació, anàlisi i rebuig de les situacions d'injustícia i discriminació.
2- Definició d'educació inclusiva i educació intercultural.
3- Efectes positius d'una educació basada en la no-discriminació.
4- Anàlisi i desmitificació de les falses creences envers les diferències ja siguin per raó de sexe, gènere, salut, origen, ètnia, religió o condició econòmica.
5- Definició i beneficis de l'educació emocional.

DESTINATARIS
Pares, mares, familiars, tutors, formadors o qualsevol persona interessada en l'educació en valors.

NOMBRE DE PLACES
Mínim 10 persones, màxim 25

RESPONSABLE DE LA FORMACIÓ
Mar Morollón : educadora social i especialista en immigració e interculturalitat.

PREU
El preu del taller son 190 €.

DATES
Dates a convenir: pot ser entre setmana o també el dissabte.