Avís legal

Condicions d'ús

Condicions d'ús d'aquest lloc web:

General

Utilitzar aquest lloc web i/o registrar-se com a usuari pressuposa l'acceptació d'aquestes condicions generals de contractació.

Propiedad d'aquest lloc Web

Aquest lloc Wev és propietat de AQ Edicions
Tots els drets del seu contingut, de les imatges, textos, disseny i programari són propietat de AQ Edicions
Tots els elements d'est assetjo web, el seu disseny i el seu contingut estan protegits per les lleis de la propietat intel·lectual, industrial.

Ús del seu contingut

Tret que sigui autoritzat per AQ Edicions no es pot reproduir, Transmetre o explotar el contingut d'aquest lloc web.

Responsabilitats

A pesar que AQ Edicions intenta garantir la precisió i exactitud en el contingut d'aquest lloc Web, el mateix pot contenir errors o inexactituds. Conseqüentment no garantim la veracitat , la fiabilitat o l'exactitud del seu contingut.

d'Aquari Edicions s.c.p. i el seu titular legal rebutgen la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres parts connectades per enllaços (links),amb est assetjo web.

Sota cap circumstància, AQ Edicions i el seu titular legal, seran tinguts com a responsables de cap dany o perjudici de cap tipus sorgit de, o en relació, a l'ús d'aquest lloc Web.

Haurà d'indemnitzar a AQ Edicions contra qualsevol dany o perjudici que resulti.

Divisivilitat

Si alguna estipulació de les presents condicions manca o passés a mancar de validesa o resultés no executable segons el dret aplicable, aquesta estipulació no tindria efecte,però solament en la mesura d'aquesta precisa falta de validesa, i no afectarà a cap altra estipulació de les presents condicions.

Modificacions

AQ Edicions es reserva el dret a canviar el contingut d'est assetjo web, en qualsevol moment i sense avís previ.

Legislació i jurisdicció aplicable

Aquestes condicions generals han de ser interpretades i estan regides per la legislació espanyola vigent. Qualsevol disputa derivada d'aquestes condicions haurà de dirimir-se davant els tribunals de Barcelona, Espanya.