Superant estereotips i prejudicis.

img-taller-12-models-familiars.jpg

Si sou escola o un grup de famílies interessades, ens desplacem al vostre centre.


INTRODUCCIÓ
En les darreres dècades ja no podem parlar de família sinó de "Famílies",  la família tradicional representa avui dia només el 30 % de les famílies. Arran del fenomen de la globalització, de la immigració i de les lleis que s'han anat adaptant a les necessitats de la societat actualment la fesonomia de la família ha canviat molt.  Moltes vegades no em som concients, però si observem les famílies que ens envolten, veurem que hi ha molts tipus de famílies amb formes, mides, colors i configuracions ben diverses: tradicionals, monoparentals, reconstituïdes, mixtes, nombroses, adoptives, d'acollida, lesbianes, gais, extenses. El conte presenta diversos models familiars que qualsevol nen o nena es pot trobar avui en dia i pensem que és important que puguin identificar el seu model de família en contes o llibres així com conèixre'n d'altres  diferents per tal que es vagin normalitzant tots els models. També és cert que molts infants tenen més d'una família a mesura que va passant el temps, o bé perquè han sigut adoptats, acollits, o per que els pares i/o mares  s'han separat o divorciat i ara viuen en una família recomposta, etc. Malgrat és una evidència que la realitat familiar que ens envolta és tan diversa, sovint seguim pensant que la família està formada unicament i exclusivament per un pare i una mare amb fills/es. És obvi que ja sabem que no és així però integrar el llenguatge idoni per evitar que cap infant es senti exclòs, no és una tasca fàcilt. Cap model de família és millor que un altre, i aquest respecte és el que volem fomentar i transmetre . El fet que aquesta diversitat familiar no es visibilitzi als materials didàctics o no se'n parli obertament,  sovint fa que molts infants o joves es puguin sentir discriminats per tenir un model diferent del normatiu. Ser concient d'aquesta realitat i tenir les eines necessàries per poder acompanyar als infants i joves d'una manera sana durant els processos de canvi en els quals es senten sotmesos, els faran molt més feliços. 

DESCRIPCIÓ
En aquest taller es treballarà amb el conte-joc Famílium xx1 o Famílium 2.0 per tal de normalitzar tots els models familiars de la societat actual. 
S'oferiran diverses eines i estratègies pràctiques que permetin acollir la diversitat familiar actual. També es donaran orientacions teòriques sobre com tractar temes complexos relacionats amb la família com pot les pèrdues més enllà de la mort d'un ser estimat, l'equitat de gènere, el divorci, l'adopció, els diferents tipus de reproducció, etc. Quant a la pràctica es faran dinàmiques basades en l'educació emocional per millorar comunicació entre fomadors/es i alumnat, entre alumnat i professorat, i entre professorat i famíliars. 

OBJECTIUS
1- Ajudar a entendre la pluralitat en les relacions familiars com a valors positius.
2- Prendre consciència dels missatges que donem des de casa sobre altres tipus de famílies diferents del nostre.
3- Adquirir habilitats emocionals i coneixements teòrics per educar en la no discriminació.
4- Aprendre a parlar amb els fills i filles  o alumnat d'una manera senzilla sobre temes delicats   per millorar els vincles.
5- Reflexionar sobre les avantatges i desavantatges de les custòdies compartides.

CONTINGUTS
1- Factors de l'evolució de les famílies. Aspectes legislatius. Fenomen migratori. Concepte d'acollida i adopció. etc.
2- Avantatges de l'educació integral.
3- Coresponsabilitat de les tasques domèstiques. Quin model donem als nostres fills i filles?
3- Construcció del genere, identitat de gènere, orientació afectivo-sexual.
4- Esdevenir models d'educació no sexista per així poder contribuir a l'equitat de genere.

DESTINATARIS
Mestres, tutors/es, docents, familiars, AMPAS o qualsevol grup de persones interessades en l'educació en valors, inclussiva i  integral.

NOMBRE DE PLACES
Mínim 8 persones, màxim 25

RESPONSABLE DE LA FORMACIÓ
Glòria Canyet i Estanyol, co-autora del conte-joc Famílium , formada en Teràpia Humanista.

DURACIÓ DEL TALLER
3 hores

PREU
El preu del taller són 190 €

 

Dates i lloc a convenir: pot ser entre setmana o també el dissabte.