Presentació

El Projecte socioeducatiu Famílium ha aconseguit fusionar i cohesionar duna manera senzilla i respectuosa els coneixements dun conjunt de temes delicats i de difícil comprensió com són els diferents tipus de famílies, l’equitat de gènere, la immigració, la interculturalitat, les diferents opcions sexuals i mètodes de reproducció, les discapacitats, l’adopció i l’acolliment, la mort d’un ser estimat , les emocions i els sentiments, la resolució de conflictes, el divorci; tots ells relacionats amb la família i l’educació en valors.

Des de Famílium treballem per la normalització de les diversitats múltiples amb independència de qualsevol grup polític o ideològic.

En definitiva, la nostra voluntat ha estat crear un programa educatiu innovador i interdisciplinar per als familiars, mestres i professors/res amb el propòsit de normalitzar aquests temes de manera accessible i de fàcil comprensió, afavorint així una educació integral tant en coneixements acadèmics com en habilitats emocionals.