Qui som

Missió

Famílium té com a missió  protegir els drets dels infants i joves i adults per tal que puguin viure amb una família , sigui quin sigui el model familiar, i amb plena dignitat, sense renunciar a la pròpia identitat sigui per raó de sexe, gènere, color de pell, nacionalitat, cultura, religió, orientació afectivosexual, opinió, recursos econòmics, salut, model familiar, o qualsevol altra raó.

Famílium amb el seu caràcter multidisciplinar treballa principalment en el camp de les desigualtats mitjançant programes socioeducatius específics per integrar tots els col·lectius minoritaris menys visibles i així educar en la no discriminació.

Durant les darreres dècades s’han produït molts canvis (familiars, socials, tecnològics,...) no contemplats en els programes educatius actuals, i com a punt de partida  ens ha semblat oportú i necessari crear materials socioeducatius i impulsar metodologies innovadores així com materials pedagògics que contemplin assignatures pendents com ara: diversitat familiar i cultural, divorci responsable, migració i interculturalitat, equitat de gènere, orientació afectivo-sexual, mort d’un ser estimat, discapacitat, educació emocional, resolució de conflictes, mediació, lleure saludable, cura del medi ambient, etc. amb la voluntat de disminuir el fenòmen del bullyng i el consum de drogues.