Coeducació i corresponsabilitat

img-taller-equitat-genere.jpg

Si sou escola o un grup de famílies interessades, ens desplacem al vostre centre.


INTRODUCCIÓ
Malgrat que la nostra societat presumeix que la igualtat de gènere ja és un fet consumat, tothom sap que no és cert i que per arribar a una igualtat real encara hi ha molta feina a fer. El masclisme i la violència de gènere encara està a l'ordre del dia, i és responsabilitat de tota la comunitat educativa, començant per a família plantejar nos quin model de ser dona i home estem mostrant als nostres fills o alumnes. Amb la igualtat de gènere tots hi guanyem!
Per una banda cal que les dones augmentin la seva autoestima i s'apoderin i per altra banda, cal que els homes puguin ser més lliures trencant amb els rols preestablerts de la masculinitat tradicional. D'aquesta manera ja no es considera a la dona com l'única persona encarregada de tenir cura dels fills i de la llar, ni es considera a l'home com una persona forta, indestructible i encarregada de proveir a la família, sinó que són els dos que decideixen qui fa què i com s'organitzen per tal de poder créixer en família d'una manera més equitativa i emocionalment saludable. La pregunta clau rau en quina educació vàrem rebre durant la nostra infància. Els nostres pares tractaven igual als nens que a les nenes? Estem repetint els mateixos patrons i rols?

DESCRIPCIÓ
En aquest taller veurem com influeixen els rols de gènere en les nostres relacions afectivo-sexuals i en la vida quotidiana tenint en compte les relacions de poder, desigualtat i jerarquies, així com quins missatges donem als nostres fills/es o alumnes inconscientment. Treballarem el foment de la coeducació per evitar el sexisme, el masclisme, la violència de gènere i la violència domèstica.

OBJECTIUS
1- Prendre consciència de les característiques claus d'una societat no equitativa: sexista, patriarcal, heterosexista.
2- Reconstruir la identitat masculina i femenina per ser persones més completes i lliures.
3- Evitar la violència entre els joves i les joves oferint com a progenitors o formadors models femenins i masculins que lluiten per l'equitat.
4- Implicar als homes per eradicar la discriminació laboral femenina.
5- Analitzar els estereotips sexistes de tots els mitjans de comunicació: premsa rosa, cinema, literatura, etc.

CONTINGUTS
1- Coeducació i corresponsabilitat.
2- Sexisme, masclisme, violència de gènere.
3- Anàlisi dels estereotips sexistes dels agents en els diferents àmbits de socialització.
4- Eines per a la resolució de conflictes. Escolta activa, assertivitat i empatia.
5- Nous referents masculins i femenins per millorar les relacions interpersonals.

DESTINATARIS
Pares, mares, familiars, tutors, formadors o qualsevol persona interessada en l'educació en valors.

NOMBRE DE PLACES
Mínim 8 persones, màxim 25.

RESPONSABLE DE LA FORMACIÓ
Mar Morollón : educadora social i especialista en immigració e interculturalitat.

PREU
El preu del taller son 190 €.

DATES
Dates a convenir: pot ser entre setmana o també el dissabte.