Famílium participa en el programa de formación "Xarxa d'escoles i instituts per la igualtat i la no-discriminació".

La “Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No-Discriminació vol prevenir conductes abusives, violències masclistes i discriminacions diverses per motiu de diversitat de sexe, de gènere, funcional i ètnica i cultural, des de les primeres edats.  La proposta consisteix a fer un abordatge transversal i continuat,  a través del desenvolupament  a les aules d’activitats didàctiques de caràcter  curricular, dissenyades des de la perspectiva de la diversitat com a enriquiment de tots els grups humans. La primera fase de la prova pilot del Programa s’ha desenvolupat al llarg dels  cursos 2014-15 i 2015-16 a sis escoles i cinc instituts de Barcelona. El Programa és una iniciativa de la Direcció de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona amb la participació del Consorci d’Educació de Barcelona.