Famílium participa al congrès de l'escola parla.

Tenim bones notícies!

Des de la Fundació Famílium us fem saber que els nostres materials didàctics han estat valorats molt positivament per l’equip del Manel Mor, cap del Servei d’Escola i Família de la DG d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa.  El Departament farà difusió dels nostres materials a través del web.

Podeu veure la informació a http://www.xtec.cat/web/comunitat/escolaifamilia
També ens han recomanat adreçar-nos directament als Serveis Educatius territorials, amb l’objectiu de suggerir als Centres de Recursos Pedagògics la possibilitat d’organitzar sessions informatives/formatives sobre els nostres materials multilingües.  D’altra banda, us informem que la Fundació Famílium participarà al  Congrés de "Ep! l'Escola parla" el dies 1, 2, i 3 de Juliol per presentar el seu projecte.  A més a més de fer una comunicació, estarem presents a la fira d'entitats els 3 dies del congrés a on podreu conèixer el material Famílium XX1 en 5 idiomes: Català, castellà, àrab, francès i anglès.

Els resultats que ens ha proporcionat l’informe PISA 2012 que, en termes de resultats globals són semblants als de les edicions anteriors, ens permeten destacar tres dades: que l’equitat empitjora, que el nombre d’alumnes resilients baixa (fills/es de contextos desafavorits que obtenen bona puntuació) i que hi ha més desigualtats en els resultats en funció dels capitals familiars. Així doncs, en un context de crisi de model socioeconòmic, sembla que els centres educatius de l’etapa obligatòria són menys capaços de subvertir les desigualtats familiars i socials de partida. Unes desigualtats que esdevenen encara més determinants en els resultats acadèmics dels adolescents i joves.

Quant al què, veiem que totes les anàlisis al voltant dels resultats escolars assenyalen que cal una aliança dels centres educatius amb les famílies com a element clau en la seva millora. Així, davant d’informes com PISA, les proves de competències bàsiques o les mateixes taxes de graduació que correlacionen cada vegada més amb els capitals parentals, ens sembla que cal reivindicar aquells projectes entre docents, famílies, alumnat i comunitat que treballen conjuntament per l’èxit acadèmic escolar de tothom. L’escola sola, com cap institució educativa de manera aïllada, no pot afrontar els actuals reptes educatius.